Дипломат Адепт ДА 110

Дипломат Адепт ДА 110А

Стоматологичен юнит ДИПЛОМАТ DА-110 с включени:

  • Ръкохватка комбинирана;
  • Шлаух за турбина със светлина
  • Шлаух за микромотор
  • Свободно гнездо
  • Слюнкосмукател
  • Халогенен рефлектор
  • Компресор безмаслен DK-50Z;
  • Кресло за пациента DЕ 20;
  • ЦЕНА  лева /с включен транспорт и монтаж.
  • Възможни са и други комбинации на окомплектовката в зависимост от конкретните нужди на стоматолога.