Дипломат Консул DC 170

 -

Стоматологичен юнит ДИПЛОМАТ КОНСУЛ DС-170 с включени:

  • Ръкохватка комбинирана;
  • Турбина Vienna
  • Безчетков микромотор DX
  • Два свободни носача
  • Слюнкосмукател
  • Халогенен рефлектор
  • Стол за пациента DE 20
  • Компресор DК 50 10Z 
  • Цена ЛЕВА  без ДДС /с включен транспорт и монтаж