DC 310 модел 2015

DC 310 модел 2015Стоматологичен Юнит Дипломат DC 310 с включени:
 • Ръкохватка комбинирана
 • Турбина със светлина Monaco Lux
 • Безчетков микромотор DX Led
 • Ъглов наконечник със светлина Dublin Lux
 • Ултразвуков скалер LM Pro-Power
 • Свободен носач
 • Универсален педал 
 • Ежекторен слюнкосмукател
 • Led рефлектор
 • Стол за пациента DE20
 • Столче за стоматолога 
 • Компресор DK50 10Z

 Цена  лева без ДДС с включен транспорт и монтаж