Дипломат Pro-600

Дипломат Pro-600

Стоматологичен юнит ДИПЛОМАТ Pro-600 с включени:

  • Ръкохватка комбинирана;
  • Шлаух за турбина със светлина 
  • Шлаух за микромотор със светлина 
  • Две свободни гнезда
  • Слюнкосмукател
  • Халогенен рефлектор
  • Стол за пациента DE20
  • Компресор DK 50 10Z 
  • Цена   лева / с включен транспорт и монтаж