Дипломат DA 270 лифт

Дипломат DA 270 Нов
 • Стоматологичен Юнит Дипломат DA 270 лифт с включени:
 • Ръкохватка комбинирана
 • Турбина със светлина Monaco Lux
 • Микромотор със светлина МС2 Led
 • Ултразвуков скалер LM-PROPOWER ULTRALED 
 • Ъглов наконечник 1:1 със светлина Dublin
 • Свободен носач
 • Универсален педал за управление 
 • Стъклена клавиатура
 • LED рефлектор
 • Ежекторен слюнкосмукател
 • Стол за пациента DM 20 програмируем 
 • Компресор DK50 10S с обезшумителен шкаф

                      Цена  лева  / с включен транспорт и монтаж.