Дипломат Адепт DA 370

Дипломат Консул DC 350

 

Стоматологичен юнит ДИПЛОМАТ DA 370 с включени:

  • Ръкохватка комбинирана;
  • Шлаух за турбина със светлина
  • Шлаух за микромотор със светлина
  • Три свободни носача
  • С аспирация
  • Халогенен рефлектор
  • Стол за пациента DE 20
  • Компресор DUO с аспирационен агрегат

Цена  лева / с включен транспорт и монтаж
Възможни са и други комбинации на окомплектовката в зависимост от конкретните нужди на стоматолога.