Дипломат DA 270 - 2015 г.

Дипломат Адепт DA 130

Стоматологичен юнит ДИПЛОМАТ DА-270 - модел 2015 г. с включени:

  • Ръкохватка комбинирана;
  • Шлаух за турбина със светлина
  • Шлаух за микромотор със светлина
  • Две свободни гнезда
  • Слюнкосмукател
  • Халогенен рефлектор
  • Стол за пациента DE 20
  • Компресор DK 50Z
  • Цена  лева /с включен транспорт и монтаж
  • Възможни са и други комбинации на окомплектовката в зависимост от конкретните нужди на стоматолога.