Дипломат DL 210 - 2015 г.

Дипломат Адепт DA 170

Стоматологичен юнит ДИПЛОМАТ DL 210 - модел 2015 г. с включени:

  • Ръкохватка комбинирана;
  • Шлаух за турбина със светлина 
  • Шлаух за микромотор със светлина
  • Два свободни носача
  • Слюнкосмукател
  • Халогенен рефлектор
  • Стол за пациента DE 20
  • Компресор DK 50Z
  • Цена лева / с включен транспорт и монтаж
  • Възможни са и други комбинации на окомплектовката в зависимост от конкретните нужди на стоматолога.