Стоматологични компресори безмаслени

Компресори - безмаслени

Стоматологични компресори и аспирационни агрегати 

Компресори и аспирационни агрегати за стоматологични кабинети. Безмаслени компресори за стоматологични кабинети за монтаж в Юнит, на основа или в шкаф. Модели, наименование и кодове за внос. 


МОДЕЛ НАИМЕНОВАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО
КОМПРЕСОРИ БЕЗМАСЛЕНИ
ДК 50 Компресор безмаслен 60л./мин., резервоар 5 л., за монтаж в Юнит  
ДК - 50 З Компресор безмаслен 60л./мин., резервоар 5 л., на основа  
ДК - 50 С Компресор безмаслен 60л./мин., резервоар 5 л., в шкаф  
ДК - 50-10 Компресор безмаслен 60л./мин., резервоар 10 л., за монтаж в Юнит  
ДК - 50 10З Компресор безмаслен 60л./мин., резервоар 10 л., на основа  
ДК - 50 10С Компресор безмаслен 60л./мин., резервоар 10 л., в шкаф
ДК - 50 ПЛЮС Компресор безмаслен 60л./мин., резервоар 25 л., на основа  
ДК - 50 ПЛЮС С Компресор безмаслен 60л./мин., резервоар 25 л., в шкаф  
ДК - 50 ПЛЮС ДРИ Компресор безмаслен 60л./мин., резервоар 25 л., на основа с изсушител
ДК - 50 ПЛЮС С ДРИ Компресор безмаслен 60л./мин., резервоар 25 л., в шкаф с изсушител
ДК - 50 2 В Компресор безмаслен 120л./мин., резервоар 25 л., на основа, 2 цилиндъра
ДК - 50 2 В ДРИ Компресор безмаслен 120л./мин., резервоар 25 л., на основа с изсушител, 2 цилиндъра  
ДК - 50 2 ВС Компресор безмаслен 120л./мин., резервоар 25 л., в шкаф, 2 цилиндъра
ДК - 50 2 ВС ДРИ Компресор безмаслен 120л./мин., резервоар 25 л., в шкаф с изсушител, 2 цилиндъра
ДУО Компресор безмаслен, резервоар 25 л. С АСПИРАЦИЯ в шкаф  
ДУО 2В Компресор безмаслен, резервоар 25 л., 2 цилиндъра С АСПИРАЦИЯ в шкаф
ДУО ДРИ Компресор безмаслен, резервоар 25 л. С АСПИРАЦИЯ СЪС СУШИТЕЛ в шкаф
АСПИРАЦИОННИ АГРЕГАТИ
АСПИНА Аспирация 600 л./мин., мобилна на колела
ДО 2.1 С Аспирационен агрегат в шкаф, с размери на компресор ДК-50 С  
ДО 2.1 Аспирационен агрегат беа шкаф, с основа като на компресор ДК-50 С  
ДО 2.1 Т Аспирационен агрегат беа шкаф, с основа като на компресор ДК-50 С  
ДО 2.1 /10С Аспирационен агрегат в шкаф, с основа като на компресор ДК-50 10С  
ДО 2.1 Т/10 С Аспирационен агрегат в шкаф, с основа като на компресор ДК-50 10С