Стоматологични кресла за пациента

Стоматологични кресла за пациента

Модели стоматологични кресла за пациента. 

МОДЕЛ НАИМЕНОВАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО
КРЕСЛА ЗА ПАЦИЕНТА
DE20 Кресло за пациента с една програма     
DM20 Кресло за пациента с четири програма